Proje Ekibi

 • Medya Ayşe Güner
  Uzman Klinik Psikolog

  1991 yılında İstanbul’da doğdu. Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Bilim Üniversitesi’nde aldıktan sonra, Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Mesleğe başladıktan bu yana çeşitli kolej, hastane ve danışmanlık merkezlerinde görev yaptı. Alanda birçok araştırma, eğitim ve seminerlerde görev almayı sürdürüyor. 2017 Ocak ayından beri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nda (KAÇUV) Klinik Psikolog ve eğitmen olarak görev yapmaktadır. Eş zamanlı olarak, bağlı olduğu danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Prof. Dr. Feza Orhan
  Proje Danışmanı

  Prof. Dr. Feza Orhan; Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretim üyesidir. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalında yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Aynı yıl British Council Kurumundan aldığı burs ile İngiltere’ye gitmiş ve University of Exeter, Eğitim Fakültesi, Öğretmen Yetiştirme Bölümünden ikinci yüksek lisans çalışmasını bundan iki yıl sonra bitirmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalından “Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi” çalışması ile doktora derecesi almıştır. Prof. Dr. Orhan’ın doktora çalışması sonrasında BT’nin öğrenme, öğretme sürecine entegrasyonu alanında çalışmaları halen sürmektedir. Prof. Dr. Orhan, TÜBİTAK, MEB, TEGV ve İSTKA’nın ulusal projelerinde proje yöneticisi ve danışman olarak görev almıştır. Ayrıca eğitim teknolojisi alanında ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler ve bildirileri yayımlamıştır.

 • Prof. Dr. İnci Yıldız
  Proje Danışmanı

  Dr. İnci (Öztürk) Yıldız Balıkesir’de doğdu. İlkokulu İstanbul Mimar Sinan İlkokulu’nda, orta ve liseyi İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1975 yılında mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında 1979’da uzman oldu. Bu fakültedeki asistanlığı döneminde, fakültenin izniyle 1977 yılında 3 ay süre ile Hamburg Üniversitesi Eppendorf Çocuk Kliniği Hematoloji - Onkoloji Araştırma Laboratuarında çalıştı; tümör immünolojisi ve antilösemik serum yapımı konularında gözlemlerde bulundu. “Lösemilerde periferik kan ve dokuda membran fenotiplerinin belirlenmesi” konulu çalışması 1980 yılı Tümay Armağanı’nı kazandı.

  Dr. İnci (Öztürk) Yıldız 1979 - 1980 öğretim yılını Fransa’da Paris Saint Louis hastanesinde hematoloji dalında ve Institut Gustave-Roussy’de onkoloji dalında çalışarak geçirdi ve bu arada Paris VII. Üniversitesi’nde hematoloji uzmanlık dalında devlet diploması aldı. Bu diploma Türkiye’de Üniversitelerarası Kurulca değerlendirilerek doktora eşdeğerinde bulundu.

  Dr. İnci (Öztürk) Yıldız’a, 1984’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda üniversite doçenti ve 1989’da profesör oldu, 1990’da profesörlük kadrosuna atandı. Dr. (Öztürk) Yıldız 1992 yılında ABD Houston kentinde M.D. Anderson Kanser Merkezinde 6 ay süre ile pediatrik onkoloji alanında gözlemlerde bulundu ve bu dönem içinde aynı merkezin Patoloji- Flow Cytometry laboratuarında Türkiye’den götürdüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi hastalarına ait tümör materyeli ve M.D. Anderson Cancer Center tümör materyeli üzerinde wilms tümöründe DNA ploidi araştırması yaptı. Yurda dönüşünde aynı yöntem ile çalışmalarını çeşitli tümörlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji laboratuvarında sürdürdü. 2004 tarihinde Onkoloji Yan dal uzmanlık diploması aldı.

  Dr. İnci (Öztürk) Yıldız Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın kurucusu ve başkanıdır. Türk Pediatri Kurumu, Milli Türk Pediatri Cemiyeti, Türk Tabipler Birliği, Türk Pediatrik Onkoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, Türk Kemoterapi Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk Onkoloji Derneği, İmmmünoloji Derneği, Hasta Çocukları Koruma Derneği, Thalassemi Dayanışma Derneği ve Uluslararası Pediatrik Onkoloji topluluğu (SIOP) üyesidir. GETAM bilim danışma kurulunda, Türk Onkoloji Dergisi, Türk Pediatri Yayın Arşivi, “Klinik Gelişim” dergilerinin bilim danışma kurulunda bulunan Dr İnci (Öztürk) Yıldız, 2011 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı’ndan emekli olmuştur, evli ve 1 çocuk sahibidir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir.

  Dr. İnci (Öztürk) Yıldız’ın 1’i telif, 1’i çeviri diğerleri ortak yazım olmak üzere 13 kitapta bölümleri, 60’i yabancı dilde olmak üzere 400 üzerinde yayını bulunmaktadır. Halen muayenehanesinde pediatrik hematoloji ve pediatrik onkoloji hastalarını görmekte ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nda aktif olarak çalışmaklarını sürdürmektedir.

 • Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan
  Proje Danışmanı

  Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan, 3 Mart 1962’de Söke’de doğdu. İlkokula Nişantaşı Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda başladı, Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu’nda bitirdi. Orta ve liseyi İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okudu ve 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1986 yılında mezun oldu. 22 Aralık 1986’da Eskişehir Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında ihtisasa başladı ve 1991 yılında uzman oldu. 1991-1994 yıllarında Urfa ve Viranşehir Devlet hastanelerinde mecburi hizmetini tamamladı. 1994 Aralık ayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hematoloji yan dalına başladı. 1999’da pediatrik hematolog oldu. 1998 yılında Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji laboratuarında ve Hollanda VU Üniversitesi Çocuk Hematoloji laboratuarında çalıştı.

  19.03.2003’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda üniversite doçenti oldu. Aralık 2010 da profesörlük kadrosuna atandı. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği’ni dört yıl yapmış ve halen II. Başkalığını sürdürmektedir. Türk Pediatrik Onkoloji Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Milli Türk Pediatri Cemiyeti, Türk Tabipler Birliği, Türk Hematoloji Derneği, İmmmünoloji Derneği, Hasta Çocukları Koruma Derneği ve Uluslararası Pediatrik Onkoloji topluluğu (SIOP) üyesidir. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın kurucu üyesi olup halen bu vakıf yönetim kurulunda Aile Evi benzeri sosyal projeler yapmaktadır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Türk Pediatri Arşivi, Uludağ Üniversitesi Dergisi, Türk Çocuk Hematoloji Dergisi, Turkish Journal of Hematology Bilim Danışma Kurulu’nda bulunan Tiraje Celkan, halen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. 2 çocuk annesidir.